• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Pozvánka na denný IT tábor – ONLINE škola 3D tlače
    • 23. 11. 2020
    • Ponuka pre žiakov 3. a 4.ročníkov v rámci národného projektu IT akadémia „ONLINE škola 3D tlače“, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA. Projekt sa uskutoční od 7. do 11. decembra. Žiaci sa naučia základy modelovania a 3D tlače. Termín prihlásenia je do 30.11.2020 a počet miest je limitovaný.

    • Pozvánka na denný IT tábor – ONLINE škola 3D tlače: Čítať viac
    • Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020
    • 25. 10. 2020
    • Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

     • jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/21 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020,

    • Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020: Čítať viac
    • i-Bobor
    • 23. 10. 2020
    • Milí žiaci, máte ešte možnosť do konca mesiaca Októbra prejaviť záujem o informatickú súťaž i-Bobor. Súťaž bude tohto roku prebiehať on-line, tak neváhajte, dokážte svoju kreativitu a iniciatívu. Nahláste sa pani učiteľke Ing. Vrabľovej, ktorá je koordinátorkou danej súťaže.

     mail: vrablova@sospodnikania.sk

    • i-Bobor: Čítať viac
    • OZNAM PRE ŽIAKOV BÝVAJÚCICH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE
    • 22. 10. 2020
    • Vedenie SOŠ podnikania v Prešove vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v súvislosti s COVID–19 a prijatými opatreniami, oznamuje žiakom bývajúcich v Školskom internáte pri SOŠ podnikaní a ich zákonným zástupcom, aby pozastavili mesačné platby za ŠI. Zmena Vám bude včas oznámená.

     Mgr. Čiernik Michal

    • OZNAM PRE ŽIAKOV BÝVAJÚCICH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE: Čítať viac
    • Zrušenie barmanského kurzu
    • 19. 10. 2020
    • Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠSR ohľadom mimoriadneho prerušenia školského vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona od 12.10.2020 sa ruší realizácia barmanského kurzu od 19.10 do 23.10.2020. Barmanský kurz bude realizovaný po ukončení prerušenia školského vyučovania dištančnou formou v náhradnom termíne o ktorom bude informovaný.

    • Zrušenie barmanského kurzu: Čítať viac
  • Výročie školy

   Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • Štátny inštitút odborného vzdelávania
   • Štátny pedagogický ústav
   • NUCEM
   • Ústav informácií a prognóz školstva
   • Študentský pôžičkový fond
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje