• Cvičná škola PU

     • Cvičná škola PU

     • Prešovská Univerzita v Prešove slávnostne odovzdala Dekréty riaditeľom cvičných škôl

      Na pôde Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa 17. 6. 2013 konalo stretnutie vedenia univerzity a jej fakúlt s riaditeľmi materských, základných a stredných  škôl, ktoré sú cvičnými školami pre študentov PU v Prešove.

      Medzi vybranými školami, ktoré obdŕžali certifikát cvičných škôl bola aj naša škola SOŠ podnikania. Tento certifikát získala škola za dlhoročnú spoluprácu a uvádzanie prešovských vysokoškolákov – budúcich učiteľov.

      /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje