• Deň otvorených dverí

      • Nadpis

      • "DOD 2019"

       Dňa 5.3.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia možnosť okrem prehliadky súťažných tímov v súťaži Nápad predáva si prehliadnuť priestory školy, oboznámiť sa s odbormi, ktoré škola ponúka, vypočuť si zážitky a skúsenosti žiakov z praxe doma aj v zahraničí, či na súťažiach. Rovnako pre návštevníkov boli pripravené hravé aktivity a tvorivé úlohy, ktoré si mohli vyskúšať, riešiť a ukázať, ako by zvládli štúdium jednotlivých odborov. Na záver sa mohli osviežiť pri ukážke barmanského kurzu, kedy im žiaci školy, ktorý tento kurz absolvovali, ukázali praktické ukážky barmanstva, pričom im porozprávali aj o Ďalších kurzoch, ktoré v našej škole môžu basolvovať, ako baristický, animátorský a kurz sprievodcu cestovného ruchu.

       DOD_zoznam_škôl     /Fotogaléria_Nápad_predáva_DOD/

        

       "DOD 2018"

       Naša škola sa zapojila do aktivity Prešovského samosprávneho kraja, ktorý dňa 23.10.2018 uskutočnil Deň PSK. V rámci tohto podujatia sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom sme predstavili návštevníkom priestory školy, ale aj odbory, ktoré môžu u nás študovať, a to cez praktické kurzy, ktoré si mohli vyskúšať.

       Návštevníci si mohli urobiť kurz hospodárenia s osobnými financiami, začínajúceho podnikateľa, hravej informatiky, animátorský aj barmanský kurz. Zároveň mali možnosť si vyskúšať kurz kreslenia, počítačovej grafiky, či šitia. V školskom internáte ich čakali tvorivé dielne.

       Popri DOD naša škola v tento deň organizovala s spolupráci s Mestom Prešov a Klubom slovenských turistov súťaž Poznaj mesto Prešov, ktorého sa zúčastnili tímy žiakov základných škôl z mesta Prešov aj okolia.

       Tešíme sa na ďalší Deň otvorených dverí a Vašu návštevu v marci 2019.

       /Fotogaléria/

        

       "DOD 2017"

       Dňa 24.10.2017 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Boli prezentované odbory: manažment regionálneho cestovného ruchu, škola podnikania, ekonomické lýceum, dizajn interiéru, odevný dizajn, styling a marketing. Priestory školy boli prispôsobené tomuto dňu zaujímavou dekoráciou a výzdobou (viď foto). Žiaci, ktorí neboli zapojení do dňa otvorených dverí mali inovatívne vyučovanie. Našu školu navštívili v hojnom počte deti celého prešovského kraja. Budúcim prvákom boli podrobne podané informácie o jednotlivých odboroch. Naši žiaci im podrobne porozprávali o odbornej praxi, ktorú každoročne absolvujú v zahraničí, napríklad na Cypre, Grécku, v Taliansku, Bulharsku, Poľsku, ale aj v prešovských firmách. Tým poukázali na dôležitosť prepojenia teórie s praxou. Spätnú väzbu sme dostali od návštevníkov v dotazníku. Ohlas bol pozitívny.

       Vypracovala: Ing. Mgr. Anna Miklušová

       /Fotogaléria/

        

       "DOD 2016"

       termín: 7.-8.novembra 2016

       /Fotogaléria/

        

       "DOD 2015"

       Stredná odborná škola podnikania realizovala tak ako každý rok, tak aj v tomto roku "TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ". Trval v dňoch od 19.-23. októbra 2015. Dni otvorených dverí so zvlášť pripraveným programom pre žiakov základných škôl boli v dňoch 20.-21.10.2015. Škola otvorila bránu pre verejnosť a to hlavne pre rodičov a žiakov základných škôl. Zároveň prebiehal aj Európsky deň rodičov a škôl.  Po celej škole boli pripravené miestnosti s rôznym programom pre rodičov a žiakov zo základných škôl. Súčasťou bola aj celoškolská súťaž NÁPAD PREDÁVA. Našu výstavu študijných odborov počas celého týždňa navštívilo celkovo viac ako 200 žiakov zo základných škôl.

       /Fotogaléria/   

        

       "DOD 2014"

       Pozvánka na TÝŽDEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ  2014   TU.

       Stredná odborná škola podnikania realizovala tak ako každý rok, tak aj v tomto roku "DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ". Otvorili sme bránu našej školy pre verejnosť a to hlavne pre rodičov a žiakov základných škôl. Zároveň prebiehal aj Európsky deň rodičov a škôl.  

       15. október 2014 bol deň plný nápadov, kreativity pedagógov a žiakov. Poukazali sme na talent a úspechy našich žiakov. V telocvični bol pre návštevníkov pripravený aj veľtrh študentských firiem, kde si žiaci mohli vypočuť ponuku budúcich podnikateľov. 27 firiem ponúkalo rôznorodé aktivity a bolo len na rozhodnutí žiakov ZŠ komu dajú svoj hlas. Svojim hlasovaním určili tri najlepšie firmy v kategórii Cena verejnosti.

       Na záver dňa bolo žrebovanie anketových lístkov žiakov ZŠ. Zástupca žiakov v Rade školy Denis Klučerovský vyžreboval meno jedného žiaka, ktorému bude zaslaný darček z Dňa otvorených dverí. Meno žiakaje Marianna Šulíková 9. ročník, ZŠ Ľubotín, Školská 2, Ľubotín.

       /Foto_losovanie_ žiaka_ZŠ/

       SOŠ podnikania pripravila "Týždeň otvorených dverí", ktorý trvá od 13. 10. do 17. 10. 2014. 

       /Fotogaléria/      

        

       "DOD 2013"

       Tak ako aj po minulé roky sme v tomto krásnom predvianočnom období otvorili bránu našej školy pre verejnosť a hlavne pre deviatakov zo základných škôl.

       3. december 2013 bol deň plný nápadov, kreativity pedagógov i žiakov, ale i predvianočnej pohody a dobrej nálady. A veru, opäť sme sa mali čím pochváliť.

       Prehliadka pozostávala z týchto častí:

       ● Vitajte v historickom Prešove

       ● Cestujeme po svete plnom krás

       ● Kultúra stolovania u nás a vo svete

       ● Podnikateľ na Tokijskej burze

       ● Krajina vychádzajúceho slnka

       ● Suvenír z ďalekých ciest

       ● Chceš byť trendy?

       ● Cestou fantázie v umení

       SOŠ podnikania pripravila "Týždeň otvorených dverí" od 2. 12. do 6. 12. 2013. V rámci tohto týždňa školu navštívilo viac ako 200 žiakov. 

       Všetkým, ktorí sa "Dňa otvorených dverí" na našej škole zúčastnili, ďakujeme za návštevu a veríme, že sa s nimi v septembri opäť stretneme.

       /Fotogaléria/

       /Videozáznam/

        

       "DOD 2012"

       Tak ako po minulé roky sme v tomto krásnom predvianočnom období otvorili bránu našej školy pre verejnosť a hlavne pre deviatakov zo základných škôl.

       4. december 2012 bol deň plný nápadov, kreativity pedagógov i žiakov, ale i predvianočnej pohody a dobrej nálady. A veru, opäť sme sa mali čím pochváliť.

       Vo vstupnej časti vítali prichádzajúcich naši žiaci vo vkusných klobúčikoch s názvom našej školy a traja naši študenti, ktorí reprezentovali tri študijné oblasti - EKONOMIKA  A  PODNIKANIE, CESTOVNÝ  RUCH  a  UMELECKÉ  ODBORY  DIZAJN  A  STYLING.

       Na 1. poschodí sa prezentovali odbory cestovného ruchu. Ponúkal sa anglický a ruský čaj a miešané nápoje.

       Pre žiakov ZŠ boli určite zaujímavé informácie našich žiakov o odbornej praxi na Kréte a Cypre. Bolo to o to pôsobivejšie, že sme mali aj vzácnu návštevu - manažér gréckeho hotela  Dimitri Kiprakiz, kde žiaci pracovali.

       Pekné boli aj vianočné dekorácie či predvianočné zvyky. Žiaci sa mohli pochváliť aj významnými úspechmi v súťažiach cestovného ruchu - napr. "Andy Warhol"  či "Krajina rozprávkovo".

       Chvíľku oddychu a dobrej nálady pripravili deviatakom aj naši herci modernou rozprávkou "Chaos v rozprávkové".

       Príťažlivé boli aj naše dievčatá v krásnych modeloch ako živé sochy.

       Na 2. poschodí vítali žiakov naši umelci, ktorí prezentovali nielen svoje výtvarné práce, ale aj krásne odevné modely.

       Dievčatá - deviatačky určite upútala vkusne upravená trieda stylingu a predvedenie umenia vizážistiek, no a tých so šikovnými rukami oslovila tvorivá dielňa a ukážky prác členov krúžku.

       3. poschodie bolo pre tých, ktorí obdivujú svet ekonomiky a podnikania. Prezentovali sa Cvičné firmy, ktoré nás úspešne reprezentujú na súťažiach.

       V špeciálnych počítačových triedach žiakov upútali hravé formy práce s počítačom.

       Na každom z troch poschodí boli vhodne zakomponované aj cudzie jazyky, a to anglický, nemecký, ruský, francúzsky a španielsky jazyk. Žiačky v typických odevoch vítali žiakov ZŠ v jazyku, ktorý študujú.

       Na chodbách sa predstavili aj naši športovci s fit loptami. No a pozadu neostal ani internát, kde sa ubytovaní študenti popýšili ukážkami prác svojich šikovných rúk. 

       SOŠ podnikania pripravila "Týždeň otvorených dverí" od 3. 12. 2012 do 7. 12. 2012. V rámci tohto týždňa školu navštívilo celkovo 398 žiakov zo 42 základných škôl nielen Prešovského ale aj Košického kraja. 

       Všetkým, ktorí sa "Dňa otvorených dverí" na našej škole zúčastnili, ďakujeme za návštevu a veríme, že sa s nimi v septembri opäť stretneme.

       /Fotogaléria/          

       VIDEO z DOD:

       /DOD - 1. časť videa/

       /DOD - 2. časť videa/

       /DOD - 3. časť videa/

       /DOD - 4. časť videa/

       Ďalšia Fotogaléria je umiestnená na ďalšej stránke, ktorá je umiestnená na Facebooku: 

       /Fotogaléria_Facebook/

        

       "DOD 2011"

       Streda 7.decembra 2011 bola v živote našej školy jedna z tých výnimočných. V tento deň bol vrchol Týždňa DOD 2011 na našej škole. Deň otvorených dverí prebiehal od skorého rána do neskorých večerných hodín, kedy prichádzali na našu školu žiaci základných škôl, ich rodičia a učitelia, aby sa dozvedeli o študijných odboroch, ktoré naša škola ponúka, aké akcie, aktivity, podujatia a kurzy usporadúva a akých sa zúčastňujú naši žiaci aj s krásnymi úspechmi, umiestneniami, certifikátmi a ďakovnými listami. Mohli vidieť výsledky práce našich žiakov na vyučovacích hodinách, krúžkoch, ako aj mimoškolskej činnosti.

       Videá z Dňa otvorených dverí na našej škole si môžete pozrieť na:

       http://www.youtube.com/ - 1. časť

       http://www.youtube.com/ - 2. časť

       Všetkým, ktorí sa DOD 2011 na našej škole zúčastnili, ďakujeme za návštevu a veríme, že sa s nimi v septembri na našej škole opäť stretneme.

       /Fotogaléria/

        

       "DOD 2010"

       Tento rok vyzeral "Deň otvorených dverí" na našej škole trochu ináč. Žiakov základných škôl privítala na vrátnici víla, v sprievode čarovných zvukov flauty. Potom sa striedali rozprávkové víly, vodník, či popolušky, ale aj populárna rodinka Adamsovcov a Scarymovie, ktorí sprevádzali žiakov v priestoroch školy. Veríme, že bolo čo obdivovať. Jednotlivé študijne odbory prezentovali výsledky svojej práce a cvičné firmy sa mohli pochváliť aj medzinárodnými úspechmi, ktoré dosiahli. Pre zhliadnutie videa a viac informácií o DOD kliknite na názov článku. Tento rok vyzeral Deň otvorených dverí na našej škole trochu ináč. Žiakov základných škôl privítala na vrátnici víla, v sprievode čarovných zvukov flauty. Potom sa striedali rozprávkové víly, vodník, či popolušky, ale aj populárna rodinka Adamsovcov a Scarymovie, ktorí sprevádzali žiakov v priestoroch školy. Veríme, že bolo čo obdivovať. Jednotlivé študijne odbory prezentovali výsledky svojej práce a cvičné firmy sa mohli pochváliť aj medzinárodnými úspechmi, ktoré dosiahli.

       Pre žiakov ZŠ bolo určite zaujímavé a inšpirujúce aj miešanie nápojov, alebo kreatívne balenie darčekov. Inšpiráciou bola iste aj tvorivá dielňa a krásne výrobky z rôznych materiálov. V učebniach cudzích jazykov ich privítali rozprávkové postavy aj v nemeckom a anglickom jazyku, a mohli si pochutnať aj na národných špecialitách, ako je napríklad Nemecká vianočná štóla. Bol to deň, ktorý bol zaujímavý nielen pre žiakov základných škôl, ale aj pre všetkých, ktorí sa podieľali na jeho príprave!

       Zostrih z DOD 2010: TU

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
    • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje