Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12. 2013

Stredná odborná škola podnikania v Prešova mala k 31. 12. 2013 tieto zákazky s nízkou hodnotou

s cenami vyššími ako 1.000,00 €.

Súhrnná_správa_k_31._12._2013