Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Celoškolské kolo "NÁPAD PREDÁVA 2015"

V dňoch 20.-21.10. 2015 sa v priestoroch telocvični školy uskutočnil ďalší ročník celoškolskej úťaže „ Nápad predáva“. Cieľom súťaže bolo podporiť nové myšlienky, nápady a prístupy v oblasti podnikania. Podporiť zážitkovú formu vyučovania, prehĺbiť záujem o študovaný odbor, rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi, prebudiť zdravú súťaživosť ako aj zabaviť sa.

Podmienkou účasti na súťaži bolo:

-   zaregistrovať svoj nápad,

-   pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe,

-   pripraviť propagačné materiály svojho a propagačný stánok,

-   prezentovať svoj nápad  potencionálnym investorom (žiakom a učiteľom) aj v cudzom jazyku.

ZOZNAM_FIRIEM_2015

VYHODNOTENIE_SÚŤAŽE_NP_2015

/Fotogaléria/

 

 

Celoškolské kolo "NÁPAD PREDÁVA 2014"

Dňa 14. 10. 2014 sa v priestoroch telocvični školy uskutočnil už štvrtý ročník celoškolskej úťaže „ Nápad predáva“. Cieľom súťaže bolo podporiť nové myšlienky, nápady a prístupy v oblasti podnikania. Podporiť zážitkovú formu vyučovania, prehĺbiť záujem o študovaný odbor, rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi, prebudiť zdravú súťaživosť ako aj zabaviť sa.

Podmienkou účasti na súťaži bolo:

-   zaregistrovať svoj nápad,

-   pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe,

-   pripraviť propagačné materiály svojho a propagačný stánok,

-   prezentovať svoj nápad  potencionálnym investorom (žiakom a učiteľom) aj v cudzom jazyku.

Žiaci a učitelia dostali investičné šeky v hodnote 5000,-€  a 10 000,-€, ktoré investovali do podnikateľského nápadu. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 28 podnikateľských zámerov.

Výsledky súťaže:

Ceny odbornej poroty:

1. miesto – „Mladý podnikateľ roka“ získala firma CORPUS PICTURE

Kristína Gregová, Patrícia Sabolová, Andrea Kmecová, Natália Jančušová - III.A, získali aj putovný pohár riaditeľa školy + 50,-€

2. mesto –  firma "GARDEN OF EDEN, s.r.o.  - Karina Krónerová, Kristína Gernátová - III.B, získali + 30,- €  

3. miesto - firma "MJŠ AMETYST" - Michaela Baranová - IV.C, získala + 20,-€

/Diplomy_ kat._Mladý_podnikateľ_roka/       

Cena RPIC: 

Firma "EKO HELP" - Lívia Desiatníková, Lucia Petrigáčová, Gabriela Harčaríková - II.D

Najlepší predajca:

1. miesto - Filip Frič - I.C - firma "PAPAYA TOURS"

2. miesto - Matúš Ringer - IV.B - firma "FLORBAL SHOP"

3. miesto - Soňa Haľková - II.D - firma "WEDDING agency" 

/Diplomy_kat._Najlepší_predajca/

Najpútavejšia reklama:

firma: MÁSCARA  DE  ĽART - Soňa Chrobáková, Veronika Mikulová - IV.A

/Diplom_kat._Najpútavejšia_reklama/

Najkreatívnejší slogan:

firma: CYCLING FOR LIFE - Samuel Rešetár - I.B

/Diplom_kat._Najkreatívnejší_slogan/

Najoriginálnejšie logo:

firma: SVORKA, s.r.o. - Damián Cap, Denis Klučerovský - III.B

/Diplom_kat._Najoriginálnejšie_logo/

Cena investorov (žiakov) - Nápad s najvyššou celkovou investovanou sumou:

1. miesto - Damián Cap, Denis Klučerovský - III.B - firma "SVORKA, s.r.o." 

2. miesto - Matúš Ringer, Daniel Miško - IV.B - firma "FLORBAL SHOP"

3. miesto - Soňa Chrobáková, Veronika Mikulová - IV.A - firma "MÁSCARA DE ĽART"

/Diplomy_kat. Cena investorov/

Cena_investorov_Výsledková_tabuľka

Naj predajca v CJ

1. miesto - Ivana Tkačová - I.c - firma "PAPAYA TOURS"

2. miesto - Bianka Laura Bizubová - I.A - firma "LUXURY DESIGN"

3. miesto - Gabriela Harčaríková - II.D - firma "EKO HELP"

/Diplomy_kat._Naj_predajca_v_CJ/

Cena verejnosti 

1. miesto - Damián Cap, Denis Klučerovský - III.B - firma "SVORKA, s.r.o."

2. miesto - Michaela Baranová - IV.C - firma "MJŠ AMETYST"

3. miesto - Soňa Chrobáková, Veronika Mikulová - IV.A - firma "MÁSCARA DE LART"

/Diplomy "CENA VEREJNOSTI"/

Tešíme sa na ďalší ročník súťaže a nové skvelé népady, pridáte sa k nám?

 

Celoškolská súťaž mladých podnikateľov „NÁPAD PREDÁVA !“

termín konania súťaže: 14. – 15. 10. 2014

miesto konania: telocvičňa školy

Prihlasovanie návrhov:  06.10. – 08.10.2014
Triedne kolá súťaže : 01.10. – 08.10.2014

Reklamná kampaň postupujúcich projektov na škole: 06.10. – 13.10.2014
Celoškolský súťažno-prezentačný deň, vyhodnotenie a odovzdanie cien: 14. 10. 2014

Cieľ súťaže a jej význam

Cieľom súťaže je „otvoriť“ dvere novým myšlienkam, prístupom a nápadom,

 • Podporiť zážitkovú formu vyučovania.
 • Prehĺbiť záujem o študovaný odbor.
 • Rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti
 • Podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi
 • Prebudiť zdravú súťaživosť
 • Zabaviť sa
 • Vyhrať 

 

Podmienky účasti a popis súťaže

Súťaž je určená pre všetkých  študentov študijných odborov  SOŠ podnikania

Podmienkou účasti na súťaži je:

 • Zaregistrovať svoj nápad u zodpovedného učiteľa do 08.10.2014
 • Pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe v ľubovoľnej oblasti podnikania/ oblasť podnikania nemusí súvisieť so študijným odborom, ktorý žiak študuje/
 • Pripraviť propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok
 • Prezentovať svoj nápad  potencionálnym investorom ( ostatným spolužiakom) aj v cudzom jazyku – základné informácie.