• Jedáleň

     • Jedáleň

     •  

      V školskej jedálni je poskytovaná strava žiakom ubytovaným v Školskom internáte, dochádzajúcim žiakom, zamestnancom a iným stravníkom.

      Žiaci ubytovaní v ŠI hradia za celodennú stravu :         

      Raňajky          0,85 €

      Obed              1,30 €

      Večera            1,00 €

      --------------------------------

      SPOLU           3,15 €

       

      Dochádzajúci žiaci hradia za obed: 1,30 €

      Dôchodcovia a iní stravníci hradia za obed:  2,74 €

      Celodenná strava pre účastníkov športových súťaží, iných súťaží, dospelých a pod.:

      Raňajky           2,40 €

      Obed               4,60 €

      Večera             3,30 €

      --------------------------------

      SPOLU          10,30 €

       

      Raňajky sa vydávajú v čase       06.45 - 07.15 hod.

      Obedy sa vydávajú v čase          11.45 - 15.00 hod.

      Večera sa vydáva v čase            17.30 - 18.00 hod.

      /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje