• SOPK

     • SOPK

     • Stredná odborná škola podnikania spolupracuje so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Je členom

      regionálnej komory v Prešove a spolupracuje so sekciou odborného, ďaľšieho a celoživotného vzdelávania SOPK

      v Žiline.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje