Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Charakteristika školy

Začiatky strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici v Prešove súvisia so školským rokom 1951/52. Vtedy sa v stredisku pracujúceho dorastu začalo pripravovať v 2-ročnom učebnom odbore 27 žiakov pre profesiu pánsky krajčír.

V školskom roku 1973/74 bola daná do užívania nová 5-poschodová budova Stredného odborného učilištia s domovom mládeže, vlastnou školskou jedálňou a telocvičňou, v ktorej prebieha vyučovací proces dodnes. Počty žiakov začiatkom 80-tých rokov, vzhľadom na vzostup odevnej výroby, zaznamenávali stúpajúcu tendenciu. Najväčší počet žiakov dosiahla škola v školskom roku 1988/89, keď sa vo všetkých formách štúdia vyučovalo na škole cez tisíc žiakov.

V roku 1994 sa pri Strednom odbornom učilišti odevnom otvára Stredná priemyselná škola odevná so študijným odborom odevníctvo.

V roku 2003 vznikla Združená stredná škola odevná zlúčením SOU odevného a SPŠ odevnej. Avšak ani proces zlúčenia týchto 2 škôl nezvýšil záujem žiakov ZŠ o štúdium. Vzhľadom k vážnej situácií manažment školy spracoval “Strategickú koncepciu ďalšieho smerovania školy”, budovanie nového imidžu a kvality školy s ponukou vzdelávacieho programu zameraného na podnikanie, marketing, manažment, cestovný ruch, informatiku a dizajn.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam sme zrealizovali nasledovné kroky:

  • v roku 2004 sme zaradili nový študijný odbor – obchodný pracovník,
  • v roku 2005 sme zaradili nové študijné odbory – odevný dizajn, škola podnikania, pracovník marketingu, grafické systémy v odevníctve, technické a informačné služby v odevníctve,
  • v roku 2006 sme zaradili nové študijné odbory – manažment regionálneho cestovného ruchu, informačné systémy a služby,
  • v roku 2007 sme zaradili nový študijný odbor – styling a marketing,
  • v roku 2010 sme zaradili nový študijný odbor – dizajn interiéru.
  • v roku 2012 sme zaradili nový školský program - ekonomicko-právne služby a poradenstvo v rámci študijného odboru škola podnikania
  • v roku 2014 sme zaradili nové študijné odbory - ekonomické lýceum, obchodné a informačné služby -  medzinárodné obchodné vzťahy, služby a súkromné podnikanie.


Dnes, s odstupom niekoľkých rokov, si uvedomujeme, že sme sa stali tvorcami pretvárania našej školy. Radikálna zmena koncepcie v ponuke pôvodných študijných odborov priniesla novú ponuku vo vzdelávacích službách. Inovačné prístupy zmenili doterajší profil školy. Na trh vzdelávacích subjektov tak prichádza škola, ktorej marketingová pozícia je svojim spôsobom ojedinelá v Prešovskom kraji a prináša partnerom a zákazníkom školy novú filozofiu prípravy absolventov.

Výchova k podnikaniu pre manažérske a marketingové pozície v sekundárnej a terciálnej sfére.

http://www.highschool.sk/