• Kritéria PS

     • Kritéria PS

     •  

      Školský rok 2019/2020

      Prijímacie skúšky  (PS) pre  absolventov  ZŠ:

       

      PS do všetkých študijných odborov:

      1. kolo: termín:  11. máj 2020 /pondelok/

                     2. termín:  14. máj 2020 /štvrtok/

      1. kolo: 16. jún 2020 /utorok/

       

      Kritéria_prijímacich_skúšok_SOŠP_Prešov

      Príloha_Záväzné_potvrdenie.pdf

      Príloha_Záväzné_potvrdenie.docx

       

       

       

      Školský rok 2018/2019

      Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

      Kritéria_pre_PK_-_SOŠP_Prešov.PDF

       

      Termíny prijímacích skúšok ostatných odborov pre školský rok 2019/2020

      Prijímacie skúšky  (PS) pre  absolventov  ZŠ:               

      PS do všetkých študijných odborov:

      1. kolo: 1. termín:  13. máj 2019 /pondelok/

                         2. termín:  16. máj 2019 /štvrtok/

       

      1. kolo: 18. jún 2019 /utorok/
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje