• Výsledky PS

     • Výsledky PS

     •  

      Školský rok 2018/2019

      Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24,  Prešov

      Výsledková listina pre prijímacie skúšky - 1. kolo


      Študijný odbor: 6341 M  škola podnikania

      Výsledková_listina_6341M škola podnikania

       

      Študijný odbor: 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

      Výsledková_listina_6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

      
       

      Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční v dňoch 17. a 20. mája 2019 od 8.00 hod. do 15.30 hod. na sekretariáte školy Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov.

      Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, aby so sebou priniesli zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak/žiačka navštevuje.

      Zoznam prijatých uchádzačov sa bude po zápise priebežne aktualizovať, čo znamená, že čiara sa bude posúvať o počet nezapísaných žiakov.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje