Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA:

 

PaedDr. Mária Havrillová - zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie                                                                             ruský jazyk,  občianska náuka, etická výchova

 

  • Mgr. Zuzana Dupaľová - vedúca PK spoločenskovedných predmetov

                                                   filozofia, nemecký jazyk, anglický jazyk

            Mgr. Ján Benko, PhD. - slovenský jazyk a literatúra, etická výchova

            PhDr. Dagmar Czimová - slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

            Mgr. Ingid Šoltysová - dejepis, náboženská výchova, etická výchova

 

  • Mgr. Júlia Amanová - vedúca PK cudzích jazykov

                                              anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra

            Mgr. Štefánia Cmarová - anglický jazyk

            PaedDr. Valentína Černajová - ruský jazyk, geografia

            Mgr. Júlia Gáborová - španielsky jazyk

            Mgr. Tatiana Miková - španielsky jazyk

            PhDr. Andrea Mladá - anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra

            Mgr. Marta Pastulová - anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra

            Mgr. Natália Prostredná - francúzsky jazyk

            Mgr. Veronika Stoláriková - anglický jazyk

            Mgr. Nikol Tomanová - nemecký jazyk, dejepis

 

  • Mgr. Dana Kancírová - vedúca PK prírodovedných predmetov

      fyzika, chémia

            Mgr. Michal Čiernik - telesná výchova

            PaedDr. Jana Kamenická - telesná výchova, branná výchova

            Mgr. Daniela Lipjancová - matematika, informatika

            RNDr. Ing. Mária Vavreková - matematika, geografia