Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

ÚSEK  PRAKTICKÉHO  VYUČOVANIA  A  ODBORNÝCH  PREDMETOV

 

 

Mgr. Matilda Tóthová - zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie a odborné predmety

 

Ing. Anna Fertaľová - vedúca PK odborných ekonomických predmetov

 

Mgr. Štefánia Ondričková - vedúca PK odborných predmetov so zameraním na odevníctvo

 

PaedDr. Anna Simková - vedúca PK umeleckých predmetov 

 

RNDr. Ing. Mária Vavreková - vedúca PK predmetov cestovného ruchu

 

Ing. Danka Vrabľová - vedúca PK informačných technológií

 

 

Mgr.art. Jana Betková, Ing. Slávka Centeková, Ing. Dana Cvengroschová, Ing Marta Drabová, Ing. Iveta Džoganíková, Mgr. art. Peter Jakubík, ArtD., Ing. Jana Kočárová, Ing. Alena Kohútová, Mgr. Martina Leláková, JUDr. Mária Marinicová, PhD., Ing. Mgr. Anna Miklušová, Mgr. Rastislav Mravec, Ing.arch. Alžbeta Nováková, Ing. Mária Onderková, Bc. Janka Pistráková, Ing. Mária Sotáková, Ing. Jarmila Sipková Kušnirová, Ing. arch. Silvia Šillová, Ing. Mária Terpáková, Ing. Zuzana Vojtková, Bc. Marta Voľanská, Ing. Miroslav Vrabeľ,