Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Žiacka školská rada 2017/18

Aktuality:

/Štatút_ŽŠR_2017_2018/

Voľby do žiackej školskej rady
V utorok 26. 09. 2017 sa na našej škole volili noví členovia žiackej školskej rady.
Celoškolských volieb sa zúčastnilo 280 žiakov školy, z toho 63 žiakov prvých ročníkov,72 žiakov druhých ročníkov, 76 žiakov tretích ročníkov a  69 žiakov štvrtých ročníkov.
Počet vydaných hlasovacích lístkov:

 

PLATNÝCH

NEPLATNÝCH

SPOLU

1. ročník

59

4

63

2. ročník

65

7

72

3. ročník

71

5

76

4. ročník

68

1

69

SPOLU

263

17

280


Volebné komisie pracovali v tomto zložení:
Centrálna volebná komisia: Čapo, Fabianová, Jurečko
Pracovné volebné komisie:
1.roč.: Vitteková, Trebuňák, Lengerová, Mikluščáková
2. roč.:  Blaščáková, Szentpétery, Majcherová, Novysedláková
3. roč.: Rákoš, Tančák, Vysokajová, Múdra
4. roč.: Haľková, Libová, Fečkaninová, Pasternáková

Centrálna volebná komisia skontrolovala počty platných a neplatných lístkov za každý ročník, potvrdila správnosť sčítania pracovných volebných komisií za jednotlivé ročníky.
Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

1. Adrián Čapo 

2. Marek Tančák

3.Stella Szentpétery

4. Patrik Jurečko

5.Zuzana Majcherová

6.Kristína Blaščáková

7.Aneta Fabianová

8. Paula Vysokajová

9. Henrieta Haľková

10. Daniel Rákoš

11. Lívia Lengerová

12. Emma Vitteková


V žiackej školskej rade v školskom roku 2017/2018 bude pracovať jedenásť členov - podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom. 

Na 3. zasadnutí ŽŠR,  konanom dňa 02.09.2017, si noví členovia v tajnom hlasovaní zvolili predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady. Predsedom ŽŠR sa stal Adrián Čapo z III.B, podpredsedom ŽŠR - Marek Tančák z III.C.

PaedDr. Valentína Černajová, koordinátorka ŽŠR

/Fotogaléria/

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA VOĽBY DO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 2017/2018

1.  Emma Vitteková                  1.A         14 rokov

Na SOŠP študujem prvý rok, môj odbor je dizajn interiéru. Rada plávam, počúvam hudbu a chodím na prechádzky s deťmi. Na žiackej školskej rade sa mi najviac páči, že aktívne rieši problémy žiakov prostredníctvom debatných klubov s pánom riaditeľom. Taktiež by som sa na tom rada spolupodieľala a pôsobila v nej a naučila sa nové veci.

2.  Jakub Trebuňák                   1.B        15 rokov

Na SOŠP študujem prvý rok odbor škola podnikania. Považujem sa za človeka, ktorý je flexibilný a viem pracovať pod stresom. Medzi moje záujmy patrí športovanie, sledovanie športových zápasov, komentovanie politickej situácie doma i vo svete. Patrím medzi kreatívne a pozitívne naladené osoby. Mám rád výzvy a nebojím sa ísť do nových vecí. S myšlienkou žiackej rady som plne stotožnený a veľmi sa mi páči.

3.  Viktória Slebodníková          1.C        15 rokov

Študujem na SOŠP prvý rok ekonomické lýceum. Rada pracujem s deťmi a som komunikatívna. Vo svojom voľnom čase sa rada prechádzky v prírode. V žiackej školskej rade by som chcela byt nápomocná pri realizácii rôznych podujatí a akcií.

4.  Zuzana Majcherová              2.A        16 rokov

Na SOŠP študujem dizajn interiéru a študujem ho druhý rok. Mam rada hasičský šport a všeobecne šport každého druhu. Rada komunikujem s ľuďmi a viem si presadiť svoj názor. V rámci žiackej školskej rady sa rada spolupodieľam na realizácii rôznych akcií a pomôžem každému, kto potrebuje.

5.  Stella Szentpétery                2.B        16 rokov

Do našej školy chodí veľa jedinečných ľudí. Každý z nich je svojím spôsobom zaujímavý. A to som aj ja. Chodím do 2.B triedy. Milujem svoj odbor (škola podnikania), je veľmi zaujímavý a nikdy sa nenudíme. Máme veľa aktivít, ktoré pre nás vytvára škola alebo školstvo. Za zmienku stoja napríklad výmenné pobyty, výlety, celoškolská súťaž "Nápad predáva" alebo SOČ. Som veľmi rada, že som mohla prísť na túto školu a študovať tu. Veľmi rada fotím a upravujem fotografie. Najlepšie sa mi fotia budovy a ľudia. Milujem pomáhať ľuďom, preto som členka slovenského červeného kríža. Veľmi rada sa učím nové veci. Na žiackej rade sa mi páči, že pomáhame iným ľuďom alebo deťom. Robíme dobré veci, čoho následkom sú výborne a milé zážitky. Na školskej rade by som nič nemenila. Máme tú najlepšiu pani koordinátorku Černajovú, ktorá sa o nás stará a má nás rada.

6.  Kristína Blaščáková              2.C        16 rokov

Na našej škole už druhý rok študujem odbor ekonomické lýceum. Po skončení štúdia na SOŠP by som rada pokračovala na pedagogickej fakulte. Rada sa venujem deťom a zvieratám. V žiackej rade je veľa šikovných ľudí, ktorí by mohli veľa zmeniť a posúvať radu vpred.

7.  Petra Valichnáčová              2.D        16 rokov

Som študentkou odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu. Tento odbor som si vybrala, pretože by som po ukončení štúdia rada cestovala a venovala sa tomuto odboru. Taktiež mám rada kreatívne veci a kreslenie. Na ŽSR sa mi páči hlavne jej súdržnosť a to, ako sa snaží pomáhať a vždy všetko dotiahne do konca. Určite je na nej stále čo vylepšiť ale verím, že to bude s takýmto prístupom jednoduché.

8.  Daniel Rákoš                        3.A        18 rokov

Som študentom 3. ročníka a študujem dizajn interiéru. Medzi moje koníčky patria niekoľko hodinové prechádzky, hudba, ale nepohrdnem ani dobrým filmom. Na ŽŠR sa mi páči veľa vecí, ale hlavne to že nás učitelia a vedenie školy neberie len ako študentov,  ale aj ako ľudí, ktorí k nim majú bližšie čo sa týka komunikácie s nimi. Za ŽŠR som rád, pretože v nej vznikajú skvelé nápady a veľa z nich sa aj naozaj uskutoční.

9.  Adrian Čapo                         3.B        17 rokov

Na našej škole už tretí rok študujem odbor škola podnikania. Vo svojom voľnom čase sa rád venujem športu, čítaniu, písaniu vlastnej knihy alebo samo štúdiu histórie a rôznych oblastí psychológie. V našej školskej rade som členom od prvého ročníka. Momentálne zastávam pozíciu predsedu. Počas tohto pôsobenia som sa toho množstvo naučil a zlepšil sa v mnohých schopnostiach. Od komunikácie, cez organizáciu a realizáciu rôznych podujatí na škole i mimo nej, až po vystupovanie pred ľuďmi. V školskej rade sa snažím aplikovať poznatky, ktoré som nadobudol na rôznych konferenciách a tým sa snažím posúvať ju na vyšší level. Pracuje sa mi tu veľmi príjemne aj vďaka kolektívu šikovných ľudí, ktorí tu pracujú so mnou. Rád by som v tejto práci pokračoval aj naďalej.

10. Patrik Jurečko                     3.B        18 rokov

Som žiakom 3.B triedy študijného odboru škola podnikania. Tento odbor ma trošku prepojiť moje hobby a prácu. Rád fotografujem a natáčam. Moje hobby sa pomaly stáva mojou prácou. V žiackej školskej rade pôsobím od prvého ročníka ako mediálny manažér školy. Táto funkcia mi pomáha zdokonaľovať sa v komunikácií s ľuďmi a v práci s médiami. Rád prijímam výzvy. Som toho  názoru, že ak je chuť a možnosť pracovať, všetko sa dá. Kolektív ŽŠR je priateľský a pracovitý. Veľmi dobre sa mi tam pracuje. Počas môjho pôsobenia som sa podieľal na množstve akcií. Od vnútro školských až po celoslovenské. Svoju prácu robím s láskou. Rád by som v tejto činnosti pokračoval prijímal nové a nové výzvy a bol nápomocný ŽŠR.          

11. Paula Vysokajová                3.B        17 rokov

Na našej škole už tretí rok študujem odbor škola podnikania. Zaujímam sa o zdravý životný štýl, umenie a hudbu. V školskej žiackej rade som doposiaľ nepôsobila, no som motivovaná sa spolupodieľať pri vylepšovaní organizácii aktivít pre nás – študentov. Som komunikatívna osoba a práca s ľuďmi v kolektíve ma nadchýna. 


12. Marek Tančák                      3.C        18 rokov

Túto školu navštevujem už tretí rok, konkrétne sa venujem odboru Ekonomické lýceum. Medzi moje záľuby patria šport, hra na saxofón ale aj rôzne iné aktivity ako mojich rovesníkov. Za prvé dva roky som v žiackej školskej rade zastával pozíciu zástupcu pre Kultúru a šport a venoval som sa týmto podujatiam ako počas školy tak aj na internáte. Som komunikatívny, spoľahlivý a pracovitý. Som veľmi priateľský a na tejto škole ma pozná takmer každý, nechýba mi ochota a stále rád pomôžem. Cudzia mi nie je ani rýchlosť a zodpovednosť, preto si myslím, že som vhodným kandidátom do ŽŠR ako váš zástupca. 

13. Aneta Fabianová                 3.D        17 rokov

Už tretí rok študujem MRCR. Vo svojom voľnom čase sa rada venujem fotografovaniu a priateľom. V žiackej školskej rade pôsobím od prvého ročníka a rada sa zúčastňujem na realizácii a organizácii rôznych aktivít.

14. Lucia Libová                       4.C        18 rokov

Študujem štvrtý rok MRCR. V treťom ročníku som sa spolu s mojimi spolužiačkami zúčastnila SOČ. V našej práci na SOČ sme sa venovali Rusku a jeho kultúre. S touto prácou sme na krajskom kole SOČ obsadili 3 miesto. Vo voľnom čase rada čítam knihy, počúvam hudbu alebo idem von. V budúcnosti by som rada študovala históriu.

15. Henrieta Haľková                4.D        18 rokov

Študujem na škole už štvrtý rok odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu. Počas štúdia som bola zapojená do nejakých akcií či už ako jednotlivec, so spolužiakmi, alebo so žiackou radou. V druhom a treťom ročníku som školu reprezentovala na krajskom kole Olympiády ľudských práv a taktiež som spolu so spolužiačkami napísala dve SOČ práce (obe získali umiestnenie na krajskom kole). Vo voľnom čase rada cestujem, rada spoznávam ľudí. Snažím sa byť kreatívna a zodpovedná osoba. Preto som aj predsedníčkou našej triedy a doposiaľ aj členkou ŽŠR. Je naozaj dobré, že naša škola kladie dôraz na ŽŠR, pretože je to len dôkaz toho, že ako aj žiaci, tak aj učitelia sa snažia o zlepšenie a rozvíjanie či už chodu školy alebo vzťahu žiak-učiteľ/učiteľ-žiak.

 

Zloženie Žiackej školskej rady pri SOŠP, Masarykova 24, Prešov

Koordinátor:

PaedDr.Valentína Černajová, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

valentinacernaj@gmail.com
 


Predseda:                  Adrian Čapo II.B

Podpredseda:            Aneta Fabianová II.D

Finanční manažéri:  Paula Bálintová IV.A,  Lila Mikčová IV.C

Asistenti:  Henrieta Haľková III.D, Alexandra Dorková I.D

Zástupcovia pre styk s verejnosťou: Stella Szentpétery I.B, Zuzana Majcherová I.A

Manažéri kultúrnych podujatí:   Erika Knutová IV.B,       Viktória Veliká III.C                                                                     

Mediálny manažér:    Patrik Jurečko II.B

Zapisovatelia:     Kristína Blaščáková I.C, Anna Valašteková II.A       

 

Žiacka školská rada pri SOŠ podnikania v Prešove reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Snaží sa aktívne zapájať všetkých žiakov do činnosti v škole i mimo nej. Celkovú činnosť ŽŠR v školskom roku 2016/2017 koordinuje PaedDr. Valentína Černajová, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov.

Členovia ŽŠR sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenných novinách. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Žiaci školy sa najviac tešia na akcie pri príležitosti Dňa študentstva, na imatrikuláciu žiakov 1. ročníkov, na vianočný a veľkonočný jarmok, študentský ples a mnohé iné súťaže a aktivity. Atmosféru jednotlivých podujatí dokumentujú aj fotografie v sekcii ŽIACI na tejto webovej stránke. S pripravovanými akciami sú žiaci pravidelne oboznámovaní nielen prostredníctvom nástenných novín, ale aj rozhlasu a svojich zástupcov – predsedov tried.